In een brief aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs dringen studenten- en jongerenorganisaties vrijdag aan op maatregelen tegen de groeiende kansenongelijkheid in het hoger onderwijs.

Onder meer FNV Jong, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) willen dat Bussemaker het leenstelsel terugdraait en de basisbeurs in ere herstelt.

Als de politiek daar niet toe bereid is, vragen ze om een aantal concrete maatregelen die de ongelijkheid beperken. Zo zou de aanvullende beurs verhoogd moeten worden, de beurs voor studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben.

''De minister erkent de problemen in zekere mate maar doet nog niets. Het is absolute noodzaak dat er wordt ingegrepen om te zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen'', aldus LSVb-voorzitter Stefan Wirken in de brief.

Rijke ouders

Bussemaker zei eerder deze week dat ze de basisbeurs juist had afgeschaft, omdat het een subsidie was voor voor de student van rijke ouders. De nieuwe methode met het leenstelsel past volgens haar bij deze tijd.

Dat de verschillen in onderwijskansen groter worden, blijkt volgens de briefopstellers uit rapporten die onlangs zijn verschenen: 'De Staat van het Onderwijs' van de Inspectie van het Onderwijs en een onderzoek van OCW naar de gevolgen van het leenstelsel.

In de brief pleiten de organisaties er verder ook voor om te stoppen met selecteren. ''Juist de groep kwetsbare studenten blijkt ook nog eens niet door die selectie heen te komen'', zegt ISO-voorzitter Linde de Nie. ''Zo'n extra drempel helpt absoluut niet om de toegankelijkheid te vergroten. Daar ligt een rol voor de minister om op in te grijpen.''