Het Europees spoornetwerk wordt opengesteld. Onderhandelaars van de 28 Europese lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het dinsdagavond eens geworden over een principeakkoord.

Met een open spoornetwerk moet het voor spoorbedrijven als de NS mogelijk worden in alle Europese landen diensten aan te bieden. Zo moet de concurrentie op het spoor worden vergroot met als doel betere dienstverlening en meer keuze voor passagiers.

Landen, waaronder Nederland, kunnen nog steeds het treinvervoer onderhands blijven gunnen, maar er zijn wel criteria opgesteld. Zo moeten er onder meer duidelijke afspraken zijn gemaakt over de prestaties die worden verwacht van de vervoerder.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Mileu), die in de rol als voorzitter van de EU de gesprekken mede voerde, had het over een "ambitieus" akkoord. "Als het voorstel wordt gesteund, zal dit de kwaliteit en efficiëntie van de spoordiensten in Europa verbeteren."

Zwaarbevochten

Europarlementarier en medeonderhandelaar Wim van de Camp (CDA) is opgetogen met het "zwaarbevochten" akkoord. "De treinreiziger wint."

De nieuwe regels gaan, als er definitief mee is ingestemd, in 2033 in. De tien jaar ervoor zijn een overgangsperiode. Het principeakkoord zal worden voorgelegd aan de lidstaten en aan (de bevoegde commissie van) het EU-parlement.