Noodfondsen van mbo-scholen en gemeenten krijgen een groeiend aantal verzoeken voor financiële hulp voor schoolkosten van mbo-leerlingen.

Dat blijkt uit bevindingen van de MBO Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), schrijft De Volkskrant. De MBO-raad kan echter geen cijfers geven over het aantal studenten dat in financiële nood komt.

"De scholen ontvangen de verzoeken voor financiële hulp", zegt een woordvoerster van de MBO-raad. "Wij hebben geen zicht op het exacte aantal studenten."

Het Rijk geeft sinds dit jaar minder geld aan ouders van mbo'ers. Hierdoor zouden de scholieren er maximaal 550 euro op achteruit gegaan, waardoor vooral armere gezinnen moeite hebben met het aanschaffen van boeken en andere benodigdheden voor hun opleiding, zoals kookgerei bij een koksopleiding of scharen bij een kappersopleiding.

Bestuurders van de scholen uiten hun zorgen over deze achteruitgang. "'Ons land slaat zich op de borst dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Op het mbo zien wij dat er een tweedeling dreigt te ontstaan", zegt bestuursvoorzitter Rob Schuur van de mbo-school Noorderpoort.

De MBO-scholen en de VNG vinden daarom dat het Rijk moet bijspringen om de lagere inkomens te compenseren.

Bussemaker

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) laat onderzoek uitvoeren naar het groeiend aantal verzoeken. Eerste resultaten zouden aangeven dat reiskosten het grootste probleem zijn voor leerlingen. 

Ze zegt het onaanvaardbaar te vinden als de mbo-studenten het onderwijs niet kunnen betalen en dat de mbo-leerlingen daarom vanaf volgend jaar een vergoeding krijgen voor de reiskosten.

Zorgelijk

De PvdA is geschrokken van de cijfers. "Dit is een zorgelijk signaal", aldus PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing. 

"Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht waar je wieg heeft gestaan of hoe dik je portemonnee is. Een half jaar geleden trok ik al aan de bel en heb ik de minister opgedragen met scholen, gemeenten en de stichting leergeld een oplossing te bedenken en als er knelpunten zijn daar wat aan te doen."

Ook de SP riep Bussemaker al eerder op om werk te maken van de situatie voor mbo'ers. "De SP wil dat het mbo afrekent met allerlei bijkomende kosten voor werkkleding, schoenen of ander gereedschap. Bovendien wordt het hoog tijd dat er een OV studentenkaart komt voor mbo-ers", aldus SP-Kamerlid Tjitske Siderius.

Tweedeling

De VVD vindt daarentegen dat de scholen eerst naar zichzelf moeten kijken. "De MBO-scholen hebben zelf een verantwoordelijkheid om de schoolkosten binnen de perken te houden", stelt Anne-Wil Lucas (VVD). 

"Ze zouden bijvoorbeeld kunnen nadenken over een (gezamenlijke) voorziening waaruit een tegemoetkoming kan worden gegeven aan leerlingen die het echt niet zelf kunnen betalen."

Volgens Lucas bepalen de scholen zelf hoe hoog de kosten zijn en moeten ze dus ook zelf kijken hoe ze die kosten kunnen terugdringen. "Daarbij vind ik dat het woord 'tweedeling' bij de MBO-Raad wel erg gemakkelijk gebruikt wordt".