DEN HAAG - Zeven van de tien bewoners van verpleeghuizen lijdt chronisch pijn. Ruim 40 procent heeft heel veel pijn. Vier van de tien bewoners met pijn in verpleeg- en verzorgingshuizen spreken daar ook niet met het personeel over. Dat blijkt uit een onderzoek onder verpleeghuisbewoners die nog goed in staat zijn om zich te uiten. Het onderzoek is uitgevoerd door het Pijnkenniscentrum van het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens onderzoekster en hoofd van het Pijnkenniscentrum R. de Wit vindt iets meer dan de helft van de bewoners dat de arts en verpleegsters genoeg aandacht besteden aan pijn. Velen zeggen slecht te slapen en zijn somber of gespannen door de pijn. De Wit spreekt maandag over dit onderwerp tijdens een bijeenkomst in het kader van de Wereld Pijndag in Den Haag.

De Wit stelt dat de problemen grotendeels onnodig zijn. De meeste pijn kan met medicijnen worden verzacht. Uit haar onderzoek blijken zowel bewoners als het personeel van verpleeghuizen weinig over pijnbestrijding te weten. Er zijn ook geen systemen waarin pijn geregistreerd wordt, zoals dat wel steeds vaker in ziekenhuizen gebeurt.

Meetlatje

Bij een dergelijk systeem kunnen patiënten zelf op een meetlatje aangeven hoe erg de pijn is. Hiermee kunnen artsen een beter beeld krijgen van het lijden en het effect van pijnbestrijding in de gaten houden.