LONDEN - De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer is de afgelopen twee jaar opvallend scherp gestegen. De flinke toename is volgens wetenschappers niet goed verklaarbaar en vormt een verdere bedreiging voor het klimaat op aarde. Dat berichtten de Britse kranten The Guardian en The Independent maandag.

Beide dagbladen baseren zich op onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Charles Keeling op Hawaii. Die verzamelde gegevens over de luchtkwaliteit op de berg Mauna Loa, waar al sinds 1958 onderzoek wordt gedaan naar milieuvervuiling. Het onderzoek komt dinsdag aan de orde tijdens een door de milieuorganisatie Greenpeace georganiseerde conferentie in Londen.

Stijging

Keeling noteerde in 2002 en 2003 een opvallende stijging van de hoeveelheid CO2. Dat gas komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie en kolen. Volgens Keeling was er in de betrokken jaren geen sprake van een forse toename van het gebruik van fossiele brandstoffen en evenmin waren er natuurverschijnselen als El Nino, die kunnen zorgen voor afwijkende luchtmetingen.

Metingen

De metingen wijzen er mogelijk op dat de veerkracht van de aarde afneemt. Bossen en oceanen zijn wellicht steeds minder in staat kooldioxide te absorberen, waardoor de potentiële dreiging van ingrijpende klimaatveranderingen toeneemt. Keeling en ook andere onderzoekers wagen zich in de kranten nog niet aan definitieve oordelen over de verzamelde data, maar ze tekenen wel aan dat er reden is voor extra zorg over het broeikaseffect.