DEN HAAG - Het kabinet heeft staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) naar voren geschoven om te bezien of overleg op gang kan komen met de vakbeweging.

CNV-voorzitter Terpstra reageert terughoudend. ,,Ik kan me voorstellen, dat hij optreedt als een soort kwartiermaker. Hij zal niet kunnen bemiddelen, want hij zit zelf in het kabinet.''

Volgens Terpstra kan Van der Knaap, oud-CNV-bestuurder, binnen enkele dagen een verkenning hebben afgerond, die moet uitwijzen of het zin heeft gesprekken met het kabinet te hervatten.