Ernstig verwarde mensen kunnen eerder gedwongen worden behandeld. Bij hun behandeling thuis of in een instelling krijgt niet alleen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook het Openbaar Ministerie (OM) hierin een grote rol.

Met dit besluit van het kabinet vrijdag moeten mensen met ernstige psychische problemen hierdoor eerder de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Nu moet nog vaak langer worden gewacht met ingrijpen. Door de wet aan te passen, kan de behandeling eerder beginnen. Ook familieleden van verwarde personen worden betrokken bij het op te stellen zorgplan.

Ministers Ard van der Steur (Justitie) en Edith Schippers (Volksgezondheid) nemen met deze aanpassing officieel de aanbevelingen over van de commissie-Hoekstra. Die bekeek wat er misging rond Bart van U., de man die terechtstaat voor de dood van zijn zus en oud-minister Els Borst.

De belangrijkste conclusie van de commissie was dat de politie, het OM en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) faalden bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving.