LEIDEN - Fraude plegen en tóch genoeg stemmen krijgen om toegelaten te kunnen worden tot het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dat was het opmerkelijke resultaat voor de uit Amsterdam afkomstige kandidaat H. Bremer, tegen wie onlangs aangifte werd gedaan door een aantal waterschappen. Rijnland maakte het opmerkelijke verkiezingsnieuws vrijdagavond bekend.

Naast Bremer zouden ook S. Zuierveld en J. Jans zich met valse handtekeningen kandidaat hebben gesteld voor de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Delfland, Schieland-Krimpenerwaard, Hollandse Delta en dus Rijnland.

Toen de fraude werd ontdekt, bleek het niet meer mogelijk om de kandidaatstelling ongeldig te verklaren. De kandidaten bleven daarom op de kieslijst staan.

Jans en Zuierveld kregen onvoldoende stemmen. Zij hadden na alle commotie al aan het stembureau laten weten dat ze, als ze zouden worden gekozen, hun zetels niet zouden innemen.

Verplicht

Bremer liet vrijdagavond weten dat hij wel degelijk zitting gaat nemen in het bestuur. "Dat ben ik de kiezers verplicht. Anders zou het geen democratie zijn", aldus de Amsterdammer. Hij zei inmiddels veel positieve reacties te hebben gehad. Ook heeft hij nadat bekend werd dat een aantal handtekeningen vervalst waren, er nog 64 andere ingeleverd.

Het huidige algemeen bestuur van Rijnland kan nog een stokje voor Bremers benoeming steken. Op 27 oktober vergadert het schap over toelating van de 36 nieuwe bestuursleden, onder wie Bremer.