De medische zorg aan asielzoekers voldeed vorig jaar niet aan de normen. Door de ruime verdubbeling van het aantal mensen dat in de Nederlandse opvang terechtkwam, kreeg de medische zorg met meerdere problemen te maken. 

Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag.

Problemen waar afgelopen jaar tegenaan werd gelopen waren onder meer dat veel asielzoekers na aankomst in Nederland geen medische intake kregen. Ook vond de screening op de ziekte tbc veelal niet tijdig plaats en werd niet bij alle kinderen snel begonnen met het Rijksvaccinatieprogramma.

De problemen zijn begin dit jaar grotendeels opgelost, meldt de IGZ. Maar de inspectie adviseert de betrokken organisaties om gezondheidsklachten van asielzoekers beter te volgen en de voorlichting te verbeteren. De IGZ blijft ook dit jaar de medische zorg aan asielzoekers volgen.

In 2015 kwamen zo’n 58.880 asielzoekers naar Nederland, meer dan het dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) breidde het aantal opvanglocaties voor asielzoekers uit van veertig naar ongeveer honderd.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds