De uitstoot van broeikasgassen is groter dan ooit tevoren. Zelfs de grootste tot dusver bekende piek in de uitstoot, ongeveer 56 miljoen jaar geleden, verbleekt volgens wetenschappers bij die van heden.

Het oude record had een natuurlijke oorzaak. Het werd vermoedelijk gevestigd doordat bevroren broeikasgassen plots ontdooiden en loskwamen uit de zeebodem. De temperatuur op aarde steeg naar schatting 5 graden en de oceanen verzuurden sterk. Die ecologische ramp kostte tal van soorten de kop.

De onderzoekers, die hun bevindingen afdrukten in vakblad Nature Geoscience, gingen met behulp van fossielen 66 miljoen jaar terug in de tijd, tot de periode waarin de dinosaurussen plotseling uitstierven. Die schokkende verandering werd waarschijnlijk veroorzaakt door een asteroïde-inslag of een soortgelijke catastrofe, waarbij mogelijk nog meer broeikasgassen in de atmosfeer terechtkwamen dan vandaag de dag.

Maar het materiaal om dat vast te stellen ontbreekt.

Extreem weer

De uitstoot van kooldioxide is de drijvende kracht achter het nieuwe record en veroorzaakt 83 procent van de stijging van de uitstoot over de afgelopen tien jaar. De belangrijkste oorzaak is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas.

De gevolgen zijn volgens experts dramatisch: extreme weersomstandigheden, hittegolven en overstromingen, stijging van de zeespiegel, de verzuring van de oceanen. Eerder deze maand constateerde het Amerikaanse meteorologie-instituut NOAA dat het gehalte koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer is nog nooit zo sterk toegenomen als het afgelopen jaar.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Animatie door in60seconds.nl

Kolencentrales

In 2015 namen de concentraties koolstofdioxide toe met ruim 3 deeltjes per miljoen. Gemiddeld bevatte de atmosfeer ruim 402 deeltjes CO2 per miljoen. De cijfers van NOAA staan haaks op de voorspellingen die eind vorig jaar werden gedaan tijdens de grote klimaattop in Parijs. Volgens onderzoekers was de wereldwijde uitstoot van CO2 naar verwachting niet gegroeid in 2015.

Ook in Nederland stijgt de CO2-uitstoot, bleek recent uit cijfers van het CBS. Dit komt doordat er drie grote nieuwe kolencentrales bij zijn gekomen.