AMSTERDAM - De overheid gaat de komende maanden controles uitvoeren op illegale arbeid, uitkeringsfraude en ontduiking van premies en belastingen bij de bouw van kantoren in Noord-Holland. De controles lopen in ieder geval tot februari 2005.

Een team van verschillende overheidsinspectiediensten voert de inspecties uit. Het gaat om de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Vreemdelingenpolitie. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ondersteunt het team met onderzoeksinformatie. De controles zijn een aanvulling op de gebruikelijke controles van de verschillende inspectiediensten.

In de bouw komt relatief veel illegale arbeid voor. In een recent onderzoek wordt geschat dat illegale werknemers minstens 10.000 fulltime banen in de bouw vervullen. Vooral bij de werkzaamheden aan het begin en aan het eind van bouwprojecten worden illegale werknemers ingezet. In het begin van projecten gaat het vaak om zwaar werk, waar weinig opleiding voor nodig is. Aan het eind van projecten staan aannemers onder tijdsdruk. Specifiek de bouw van kantoren vormt een risico, omdat dit vaak grote projecten zijn, waarbij veel aannemers en onderaannemers betrokken zijn. Dat zorgt voor een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.

Frauderende werkgevers en werknemers worden beboet. Ook werknemers die zich niet kunnen identificeren (zoals wettelijk verplicht is), krijgen een proces-verbaal. Zonder papieren is het niet mogelijk om te controleren of ze wel mogen werken.