DEN HAAG - Om ouderen langer aan het werk te houden zijn andere, minder ingrijpende maatregelen mogelijk. De kabinetsingrepen in VUT en prepensioen zetten de reeds gaande aanpassingen "onnodig" onder druk.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een kritische notitie, die het maandag met de Tweede Kamer zal bespreken in een hoorzitting over de regeringsplannen.

Gezien de vergrijzing van Nederland vindt het CPB de voorgestelde kabinetsmaatregelen op het gebied van VUT, prepensioen en levensloopregelingen geen "onverstandig beleid". Voor versnelde doorvoering van de maatregelen, zoals de regering wil, ziet het planbureau echter "geen dwingende redenen".