LUXEMBURG - Het rose papiertje is binnenkort verleden tijd. Vanaf waarschijnlijk 2012, en in Nederland vanaf 2007, komt er een Europees plastic rijbewijs van het formaat bankpasje dat alle rijbewijzen in de unie moet vervangen. EU-ministers van Verkeer zijn het daarover donderdag in Luxemburg eens geworden.

Voor Nederland verandert er verder niet veel. Een automobilist moet zijn rijbewijs elke tien jaar verlengen. Andere lidstaten, zoals Duitsland, kennen een permanent rijbewijs. Onderdeel van de overeenkomst is dat alle huidige permanente rijbewijzen mogen blijven bestaan, behalve als de houder emigreert naar een ander EU-land.

De Europese wetten hebben ook voor brommerrijders gevolgen. Zij moeten voortaan een theorie-examen doen. Lidstaten hoeven het oorspronkelijke idee van de Europese Commissie dat brommerrijders ook een lichte motorfiets mogen besturen niet in te voeren. Nederland zal dat dan ook niet doen.