DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer heeft staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) hard op de vingers getikt. Het toezicht op luchtverkeerleiding Nederland (LVNL) schiet tekort, staat in een donderdag verschenen rapport van de Rekenkamer.

LVNL is verantwoordelijk voor het civiele luchtruim boven Nederland en alles wat daarbij komt kijken. Veiligheid, capaciteit en milieu spelen daarbij mee. Er werken ongeveer duizend mensen. Op het punt van de veiligheid schort het aan normen. Dat wringt in het bijzonder bij het ontwikkelen van verkeersleidingsprocedures, nodig bij de ingebruikneming van een nieuwe baan, schrijven de opstellers van het rapport.

Overigens zijn er volgens hen geen aanwijzigingen dat de veiligheid door de wijze van taakuitvoering van LVNL in het geding is.