DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 27 apothekers op de vingers getikt die illegaal medicijnen verkopen aan het buitenland. Mochten de apothekers dat nogmaals doen, dan wordt proces-verbaal opgemaakt. De inspectie onderzoekt de zaak verder, omdat ze aanwijzingen heeft dat nog meer apothekers zich schuldig maken aan deze praktijk.

De betrokken apothekers exporteren de geneesmiddelen via een groothandel, die alleen bij medicijnfabrikanten of andere groothandels mag inkopen. Verder gaat het om middelen die alleen op recept geleverd mogen worden. Onder andere de apothekersorganisatie KNMP had bij de inspectie aan de bel getrokken over de illegale export.