Senaat alsnog achter voorstel aanpassing Mediawet

Een meerderheid van de senatoren in de Eerste Kamer steunt het voorstel van staatssecretaris Sander Dekker om de nieuwe Mediawet met alle nieuwe aanpassingen op te knippen en opnieuw aan het parlement voor te leggen.

VVD, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de onafhankelijke OSF zeiden dinsdag tijdens de wetsbehandeling in de Eerste Kamer akkoord te gaan met alle toezeggingen die de staatssecretaris deed om zijn omroepplannen alsnog door beide Kamers te krijgen.

CDA, SP, PVV, Partij voor de Dieren en 50PLUS zijn niet te spreken over de handelswijze van Dekker. Zij kunnen zich niet vinden in de plannen van de staatssecretaris, en zijn ook kritisch op de route die hij wil bewandelen om zijn wet alsnog aangenomen te krijgen.

Route

Dekker vindt dat de wet moet worden aangenomen, zodat in ieder geval de bezuinigingen bij de regionale omroepen niet gehinderd worden. Tegelijkertijd knipt hij het andere deel van de wet op en stuurt die met alle aanpassingen terug naar de Tweede Kamer, waarna hij uiteindelijk weer in de Senaat terechtkomt.

De fracties vinden het staatsrechtelijk onzuiver dat van de Eerste Kamer gevraagd wordt om in te stemmen met een wet waar nog van alles aan verbouwd wordt. Het is bovendien nog geen uitgemaakte zaak dat de nieuwe wet door de Tweede Kamer komt, stellen zij.

Ook Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol was opmerkelijk kritisch op haar partijgenoot. Gezien de staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer, die volledige wetten controleert, sprak zij haar zorgen uit "over deze gang van zaken". Ze noemde de route die Dekker bewandelt "een bijzondere weg", die niet gezien mag worden als een precedent. 

Volgens Dekker kan de route wettelijk wel door de beugel. Ook heeft hij er vertrouwen in dat hij zijn aangepaste wet voor het zomerreces door zowel de Eerste als de Tweede Kamer krijgt. 

De Eerste Kamer stemt volgende week over het voorstel van Dekker. Het onderdeel dat over de regionale omroepen gaat zal dan al in werking treden. De rest van de wet zal een nieuw traject moeten doorlopen.

Aanpassen

Het is alweer de derde keer dat Dekker zijn plannen om de publieke omroep te moderniseren verdedigt in de Eerste Kamer. Hij moest zijn Mediawet, die eerder al in de Tweede Kamer was verbouwd, onder druk van de Senaat opnieuw aanpassen.

Het kabinet heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en is daar afhankelijk van de steun van de oppositie.

Begin vorige maand werd duidelijk dat de senatoren grote bezwaren hebben bij de nieuwe Mediawet. Zij maken zich zorgen om de onafhankelijkheid van de omroepen binnen het nieuwe bestel. Ook is er kritiek op de rol van de staatssecretaris in de benoeming van de top van de NPO. In het voorstel van Dekker krijgt de NPO een grotere rol en volgens de senatoren krijgt de politiek op die manier een te grote invloed op de publieke omroep.

Dekker heeft daarom toegezegd om de wet aan te passen door de politieke invloed op de benoemingen in de top van de NPO te beperken en de sturende rol van de NPO in de omroepen af te bakenen. Daarmee blijft er weinig over van de wet die hij eind 2014 nog groots aankondigde.

Ook zijn wens om programma's die enkel als doel hadden om te amuseren, zoals Bananasplit en Ranking the Stars van de publieke omroep te verbannen moest hij onder druk van de PvdA inslikken.

Lees meer over:
Tip de redactie