De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties heeft dinsdag haar zorg uitgesproken over de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije. 

De UNHCR zei bezorgd te zijn over het categorisch terugsturen van alle vluchtelingen uit een land naar een ander land zonder afdoende bescherming.

Bovendien blijven de Europese toezeggingen om vluchtelingen op te nemen volgens de UNHCR ''erg laag in vergelijking met de behoefte, 20.000 plekken binnen twee jaar''.

Amnesty International zei dat het akkoord blijk geeft van een ''verontrustend kortzichtige en inhumane benadering'' van de vluchtelingencrisis. Iverna McGowan van Amnesty spreekt van ''gesjacher met de rechten en waardigheid van sommige van de kwetsbaarste mensen ter wereld''.

Video: Cameron over principeakkoord migratie

Europa en Turkije bereiken principeakkoord over migratie
Europa en Turkije bereiken principeakkoord over migratie