WASHINGTON - De Verenigde Staten zijn blij met de toenadering tussen de Europese Unie en Turkije. De Europese Commissie heeft woensdag aanbevolen dat de unie onderhandelingen met Ankara kan beginnen over een toetreding tot de unie op termijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington liet in een reactie weten dat de VS graag zien dat die onderhandelingen snel beginnen. De EU bepaalt in december wanneer dat zal zijn. De VS zijn er al lange tijd verwoed voorstander van dat het belangrijke NAVO-lid Turkije wordt opgenomen in de westerse Europese Unie.

Turkije associeerde zich in 1963 met de Europese Economische Gemeenschap in de hoop op lidmaatschap. Elf jaar eerder was het lid geworden van de NAVO.

Tijdens de Koude Oorlog waren de Turkse strijdkrachten een cruciale steunpilaar bij de verdediging van de westerse democratieën in Europa.

De Turkse strijdkrachten verdedigden ongeveer eenderde van de grenzen van het bondgenootschap met de door de Sovjetunie gedomineerde Oostblok.