Nederland en Ethiopië gaan op diverse terreinen samenwerken om de positie van migranten en vluchtelingen te verbeteren.

"Velen van hen hebben ter plekke onvoldoende kansen op een beter bestaan, maken dan keuzes om te vertrekken die maar al te vaak tot grote teleurstellingen en zelfs misstanden leiden." Dat zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), na een bezoek aan het Afrikaanse land.

In gesprekken met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie heeft Ploumen steun toegezegd voor een programma dat de positie van vrouwen versterkt die in het buitenland werken of dat van plan zijn.

In de Golfregio bijvoorbeeld werken naar schatting twee miljoen Ethiopiërs, overwegend meisjes en vrouwen, met het doel om hun families thuis te onderhouden.

"Het is erg belangrijk dat ze weerbaarder worden gemaakt tegen werkgevers die zich van alles permitteren. Zo moeten ze getraind worden hoe ze zich hiertegen kunnen verzetten en waar ze terechtkunnen als ze weer naar huis willen", aldus Ploumen.

Aansluitend daarop moet er ook opvang komen voor meisjes en vrouwen die zijn uitgebuit bij hun werk in de Golf.

Perspectief

Verder moet er genoeg perspectief komen voor zowel de lokale bevolking als voor vluchtelingen. "Vakopleidingen en banen zijn daarbij cruciaal, vooral voor jongeren. Het trustfonds van de EU voor Afrika dat onlangs is gecreëerd zal met name daarvoor gebruikt moeten worden. Ik zal er scherp op toezien dat dit ook gebeurt." 

De minister bezocht de afgelopen dagen ook een registratiecentrum en groot vluchtelingenkamp voor Eritreeërs in Hitsats, in het noorden van Ethiopië.