Het speciaal onderwijs voor kinderen met een handicap moet worden afgeschaft. Daarvoor pleit Wim van Minnen, directeur van de Federatie van Ouderverenigingen (FOV), woensdag in het televisieprogramma Netwerk. Volgens Van Minnen fungeert het bijzonder onderwijs als een alibi voor reguliere scholen om gehandicapte kinderen niet te plaatsen.

Ouders van gehandicapte kinderen moeten veel moeite doen om hun kind op een reguliere school te plaatsen. De scholen zijn niet verplicht een kind te accepteren. Reguliere scholen die gehandicapte kinderen opnemen, krijgen enkele duizenden euro's om aanpassingen mogelijk te maken. Directeur Harry Frantzen van het Woerdense Minkema College noemt dat te weinig. "Ik ben daar vrij snel doorheen."

Strijd

Uit een enquête van de FOV is gebleken dat zestig procent van de ouders strijd moet leveren om een kind geplaatst te krijgen. Veertig procent vindt dat scholen te terughoudend zijn om gehandicapte kinderen op te nemen. Acht van de tien ondervraagden vindt dat scholen onvoldoende zijn voorbereid op de plaatsing van een gehandicapt kind.

Van Minnen pleit ervoor om een brede reguliere school op te zetten, waar kinderen met een handicap goed terecht kunnen. "Speciale scholen in die filosofie zijn geen speciale scholen meer en kunnen worden afgeschaft." Het geld dat daarmee vrijkomt, zou voor het reguliere onderwijs moeten worden gebruikt. "Ik weet zeker dat heel veel ouders met gehandicapte kinderen op deze lijn zitten."

Vragen

Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs wil niet reageren op de uitslag van de enquête. Zij wil eerst de resultaten van een eigen onderzoek afwachten. De PvdA in de Tweede Kamer heeft aangekondigd de minister vragen te stellen naar aanleiding van de televisie-uitzending.