Vorig jaar zijn fors minder incidenten gerapporteerd tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. Acht vervoerders hebben een rapportage gedaan tegenover 22 in 2014.

Het gaat om stoffen die in kleine hoeveelheden levensgevaarlijk kunnen zijn voor mens, dier en milieu. Dat blijkt uit gegevens die NU.nl via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gedaan. Na inventarisatie blijkt dat nog eens negen vervoerders rapportage moeten doen bij de inspectiedienst.

Vorig jaar bleek dat vervoerders mogelijk meldingen achter de hand houden uit angst voor boetes. Ook zou de rapporteer- en registratieprocedure niet duidelijk genoeg zijn.

Volgens EVO, de belangenbehartiger van vijftienduizend handels- en productiebedrijven, zijn bedrijven steeds bekender met de meldplicht. Volgens de organisatie neemt de bereidheid voor het melden van incidenten toe en werken zij samen met het ministerie en de inspectiediensten om het melden eenvoudiger te maken.

Gevaarlijke stoffen

Menselijk falen

Sinds 2010 zijn 104 rapportages doorgegeven aan de inspectiedienst. Twee op de vijf rapportages worden veroorzaakt door menselijk falen, zoals een verkeersongeval of een foute handeling tijdens het laden of lossen van de gevaarlijke stof.

Bij deze incidenten vallen zelden slachtoffers of doden. In de afgelopen zes jaar viel alleen in 2013 een dodelijk slachtoffer. In de haven van Antwerpen overleed een persoon tijdens het overpompen van vloeibare CO2. Daarbij was de Nederlandse vervoerder Schenk Papendrecht betrokken.

Verder zijn sinds 2010 37 personen gewond geraakt tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vorig jaar raakte één persoon lichtgewond tijdens een verkeersongeval met een vrachtwagen.

Gevangenisstraf

Vervoerders moeten verplicht rapporteren bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zodra een incident plaats vindt. Als een bedrijf de Wet vervoer gevaarlijke stoffen overtreedt, kan de straf oplopen tot een gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete van maximaal 78 duizend euro. Het bedrijf kan ook volledig stil worden gelegd.

De routes die transportbedrijven via de openbare weg of binnenwateren mogen volgen, worden door Rijkswaterstaat (RWS) aangegeven. RWS schat de risico’s in en laat vervoerders enkel op routes rijden waar het risico op overlijden van omwonenden ten gevolge van een incident klein is, namelijk 1 op een miljoen. Bij vervoer over het spoort schat ProRail de risico's in.