BRUSSEL - De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft onderling overeenstemming bereikt over een voorstel om met Turkije te gaan onderhandelen over lidmaatschap van de EU. Aan die onderhandelingen zijn wel diverse voorwaarden verbonden.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De Europese Commissie heeft nog geen startdatum voor echte onderhandelingen met Turkije over EU-lidmaatschap vastgelegd. Dat laat de commissie over aan de EU-regeringsleiders, die in december unaniem moeten besluiten om met Turkije te gaan praten. Ook wil de commissie dat Turkije nog verdere hervormingen van de strafwet doorvoert.

'Open proces'

Europees Landbouwcommissaris Franz Fischler zei dat Turkije aan een reeks strenge voorwaarden zal moeten voldoen voor het lid van de EU kan worden. Hij zei dat de commissie vindt dat de onderhandelingen met Turkije een 'open proces' moeten zijn. Dat houdt volgens hem in dat de toetreding van Ankara niet tevoren gegarandeerd is.

Wel behoudt de Europese Commissie zich het recht voor gesprekken met Turkije op elk moment te stoppen zijn als de mensenrechten niet worden nageleefd. Dat heeft commissievoorzitter Prodi woensdag meegedeeld aan het Europees Parlement.

Vrezen

"Een Europa dat zeker is van zichzelf hoeft niets van Turkije te vrezen", aldus Prodi. Hij zei ook dat Europa "geen toekomst heeft zonder een Turkije dat daarin verankerd is". "Het resultaat van de onderhandelingen is niet vooraf gegarandeerd, maar dat is gebruikelijk", aldus Prodi.

Volgens EU-commissaris Verheugen (uitbreiding) komt er een 'permanente vrijwaringsclausule' voor Turkije. Dat betekent dat nog lange tijd na de toetreding Turkse werknemers kunnen worden geweerd uit de huidige EU-landen.

Erdogan

De Turkse premier Erdogan heeft positief gereageerd op de aanbeveling van de Europese Commissie. "Wij vertrouwen erop dat de positieve toonzetting van de commissie ook de politieke wil van de staats- en regeringsleiders van de EU weerspiegelt", zei hij woensdag tijdens een bezoek aan de raad van Europa in Straatsburg.

Erdogan zei te hopen dat de lange reis op weg naar de EU in de eerste helft van volgend jaar zijn eerste etappe zal beleven. Hij benadrukte opnieuw dat zijn land niet verwacht dat Turkije heel snel volledig lid van de EU kan worden.

Mentaliteit

Hij zei wel van mening te zijn dat Turkije tegemoet is gekomen aan de eisen over democratie en rechtsstaat die aan zijn land zijn gesteld. Nu moeten de wetten nog worden ingevoerd, "Dat duurt wat langer omdat deze invoering samenhangt met de verandering van mentaliteit in de maatschappij."