De rechters van de Centrale Raad van Beroep waarschuwen voor rechtsongelijkheid, vernietiging van kennis en hogere kosten als hun instantie wordt opgeheven.

In een brandbrief die vrijdag namens de 49 rechters van de Raad in de Volkskrant is gepubliceerd, wordt het parlement opgeroepen niet akkoord te gaan met de opheffing.

De Centrale Raad van Beroep is bij het publiek minder bekend dan bijvoorbeeld de Raad van State. Toch bestaat de bestuursrechtelijke instantie al sinds 1903. Het is de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid en ambtenarenrecht.

VVD en PvdA hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de Raad moet verdwijnen. De zaken gaan dan naar de gerechtshoven. Daardoor verdwijnt specialistische kennis, stellen de rechters.

"Om te vergelijken met het medisch domein: de oogarts gaat ook hart- en vaatziekten behandelen", schrijven ze. "Daarom is het van belang dat de rechtspraak over de sociale zekerheid in hoger beroep geconcentreerd blijft bij één gespecialiseerde rechter."

De rechters realiseren zich dat het hoogst ongebruikelijk is dat zij zich uitspreken over voorgestelde wetswijzigingen. Ze zien echter ,,geen andere weg nu de regering zich niets gelegen laat liggen aan unanieme adviezen dat de sociale zekerheidsrechtspraak in hoger beroep bijeen moet blijven".