DEN HAAG - Echte boekenliefhebbers lezen nog vrijwel evenveel als dertig jaar geleden. Maar sinds 1975 is de hoeveelheid tijd die aan boeken wordt besteed met eenderde gedaald. Dit is voornamelijk het gevolg van de daling van het aantal boekenlezers.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat blijkt uit een woensdag verschenen publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 'Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten' is in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Van der Laan (Cultuur).

Aanbod

Ondanks het ruimere aanbod is de hoeveelheid tijd die Nederlanders aan media en ict besteden sinds 1975 vrijwel gelijk gebleven. Van de gemiddeld 45 uur vrije tijd per week gaat 19 uur op aan media en ict. Tweederde deel van de mediatijd (12,4 uur) is televisietijd.

Elke nieuwe generatie telt minder lezers van boeken, kranten en tijdschriften dan de vorige. Zo las in 2000 van de 20- tot 34-jarigen minder dan de helft (46 procent) nog een tijdschrift of een krant. Van de 50- tot 65-jarigen doet een ruime meerderheid dat.

Publieke omroep

Ouderen blijven de publieke omroep nog het meest trouw. Jongere kijkers geven de voorkeur aan de commerciële omroep. In Nederland is het marktaandeel van de publieke omroep vergeleken met andere Europese landen relatief laag. Per hoofd van de bevolking wordt echter ook veel minder geld aan de publieke omroep besteed dan bijvoorbeeld in Duitsland en Groot-Brittannië.

Dat geldt ook voor de hoogte van de inkomsten van de publieke omroep per hoofd van de bevolking (inclusief reclame- en sponsorgelden 45 euro per jaar, tegenover 97 in Duitsland en 103 in Groot-Brittannië). Alleen in Portugal en Spanje ligt het bedrag lager dan in Nederland. In landen waar per hoofd van de bevolking meer wordt uitgegeven aan de publieke omroep is het marktaandeel ook groter.