Nijmegen is bereid om in de stad of de directe omgeving daarvan een nieuwe noodopvang voor asielzoekers in te richten als dat nodig is. 

De bijna 3000 vluchtelingen die nu in tentenkamp Heumensoord verblijven, moeten uiterlijk op 1 juni vertrekken om plaats te maken voor de militaire deelnemers aan de Vierdaagse.

Het Nijmeegse stadsbestuur biedt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan om een nieuwe plek te zoeken, staat in de notitie Nijmeegse Aanpak: verhoogde Instroom Vluchtelingen, die burgemeester en wethouders dinsdag hebben vastgesteld.

Waar die noodopvang zou moeten komen en hoeveel asielzoekers daar kunnen verblijven is volgens de gemeente nog onderwerp van overleg met het COA en de regiogemeenten. De nieuwe locatie gaat mogelijk open zodra Heumensoord sluit.

School blijft open

Als er een nieuwe noodopvang komt, blijft ook de Heumensoordschool voor basis- en voortgezet onderwijs aan vluchtelingkinderen open. De gemeente wil ook veel andere voorzieningen die sinds oktober vorig jaar zijn gerealiseerd voor de asielzoekers blijven ondersteunen.