AMSTERDAM - In navolging van de landelijke overheid wil de gemeente Amsterdam alles in het werk stellen om een mogelijke terroristische aanslag te voorkomen danwel de gevolgen van een aanslag effectief te bestrijden.

Het gaat niet alleen om het opsporen en vervolgen van verdachten en het versterken van crisisbeheersing, maar ook om het 'tegenhouden' van terroristen, liet de gemeente dinsdag weten. De gemeente werkt hierbij samen met politie, justitie, brandweer en de GG & GD, de zogeheten vijfhoek.

Met de 'Uitgangspunten aanpak terrorisme' wil de vijfhoek voorkomen dat terroristen in Amsterdam netwerken opbouwen, medestanders vinden en plegers van aanslagen werven. Het is volgens de gemeente niet te voorspellen of er een aanslag in de hoofdstad zal plaatsvinden en of aanslagen voorkomen kunnen worden.

"De vijfhoek bereidt zich hoe dan ook voor op een terroristische aanslag en geeft er hoge prioriteit aan", aldus de gemeente.