PvdA-voorman Diederik Samsom waarschuwt voor een te grote toestroom van vluchtelingen.

Een onbeheersbare instroom van mensen doet de gemeenschap uiteenvallen, zo stelde hij zaterdag in zijn toespraak op het partijcongres van de PvdA in Amersfoort.

De Nederlandse verzorgingsstaat moet nieuwkomers kunnen opnemen en integreren, benadrukte Samsom. Hij verdedigde zijn onlangs gepresenteerde plan om de vluchtelingencrisis aan te pakken.

Het PvdA-kopstuk sprak over een plan dat ''ruimhartig toegang voor vluchtelingen creëert en de vluchtelingenstroom beheersbaar maakt. Zonder mensensmokkel, zonder verdrinkingen." Hij zei te streven naar een oplossing die verantwoordelijkheid toont voor de mensen die hier naartoe komen, maar ook voor de ''mensen die hier al zijn''.

Resultaten

De vluchtelingencrisis domineerde het begin van de speech van Samsom. Daarna somde hij de resultaten op die met de PvdA in de regering zouden zijn bereikt. Daarbij probeerde hij zijn partijgenoten een hart onder de riem te steken.

''Want wie kan beweren dat we falen als de grootste recessie in zeventig jaar is omgebogen naar gestage groei", aldus Samsom. Hij zei dat de koopkracht weer stijgt, vooral voor mensen met weinig geld.

''Economische tegenwind en een lastige coalitiepartner hebben niet voorkomen dat wij waarmaakten wat we beloofden in 2012: eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken", zei de PvdA-leider. Hij ging niet in op de discussie die net voor het congres losbarstte over zijn ambitie lijsttrekker te worden bij de volgende verkiezingen.