AMSTERDAM - Ongeveer 150 mensen hebben maandag de Bijlmervliegramp herdacht. De El Al-Boeing stortte precies twaalf jaar geleden neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmermeer in Amsterdam. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat woonde de herdenking van de ramp bij, die aan 43 mensen het leven kostte.

Zij sprak er haar bewondering over uit dat de nabestaanden de kracht hebben de herinnering aan hun dierbaren levend te houden. Volgens haar neemt herdenken de pijn van het verlies niet weg, maar maakt het de pijn wel draaglijker.

Alert

Peijs legde verder een link met de huidige maatschappelijke situatie die na 11 september 2001 is ontstaan. "De herinnering aan 4 oktober gaat niet alleen terug naar twaalf jaar geleden, maar roept ook op om alert te blijven om nieuw onheil te voorkomen."

Tijdens de herdenking bleek dat veel mensen zich de ramp nog als de dag van gisteren heugen. Opnieuw vloeiden er tranen bij het Groeiend Monument, ook wel 'de boom die alles zag' genoemd.

Verleden

Stadsdeelvoorzitter E. Sweet riep de nabestaanden op te kijken naar de toekomst, maar het verleden toch vooral niet te vergeten. Zij zei verder dat in de loop der jaren veel vragen over de ramp zijn beantwoord, maar benadrukte dat er nog altijd geen verband is gelegd tussen de ramp en de gezondheidsklachten van hulpverleners en omwonenden.

De belangstellenden en nabestaanden begonnen om 17.00 uur met een stille tocht naar het monument, waar zij na enkele toespraken, zang en voordrachten een minuut stilte in acht namen. Daarna legden onder anderen de minister, burgemeester Cohen van Amsterdam, vertegenwoordigers van El Al, de staat Israël, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en Ghana en enkele nabestaanden kransen, bloemen en kaarsen bij de boom. Tijdens de herdenking vlogen tussen 18.00 en 19.00 uur geen vliegtuigen over het gebied.

Strijd

Na twaalf jaar duurt de juridische strijd die de bewoners en hulpverleners al die tijd voeren omdat zij sinds de ramp kampen met gezondheidsklachten, nog altijd voort. Vorige week maakte advocaat L. Lalji, die ongeveer honderd slachtoffers van de Bijlmerramp vertegenwoordigt, bekend dat hij namens zijn cliënten 10 miljoen euro eist van onder anderen KLM, El Al, de gemeente en de Nederlandse Staat voor een schadefonds.

Indien zij dit geld niet vrijwillig beschikbaar stellen, dagen de slachtoffers de partijen nog dit jaar voor de rechter. Lalji beweert dat hij nieuwe bewijzen heeft die een verband aantonen tussen het hoge aantal zieken onder de slachtoffers en de vliegramp.