DEN HAAG - Een groep van enkele honderden gedetineerden spant een kort geding aan tegen minister van Justitie Donner. Zij protesteren tegen de invoering van een versoberd regime binnen de Nederlandse gevangenissen en huizen van bewaring en eisen dat de bewindsman de maatregelen terugdraait.

Voor de gedetineerden betekent de versobering dat zij minder uren aan activiteiten kunnen besteden en meer uren "achter de deur" moeten doorbrengen.

De gedetineerden voelen zich niet serieus genomen door de diverse beklagcommissies waartoe zij zich kunnen wenden. Die commissies wijzen klachten stelselmatig van de hand. Ook wijzen de gedetineerden erop dat een versobering van het detentieregime in strijd is met de wet.

Acties

Volgens de advocaat van de gedetineerden, A. van der Biezen, zal het geding begin november dienen voor de rechtbank in Den Haag. In een aantal Nederlandse gevangenissen zijn gedetineerden de laatste weken al tegen de bezuinigingsmaatregelen van Donner in opstand gekomen.

In Veenhuizen weigerde een groep van circa zestig gedetineerden terug te gaan naar hun cel, voor de duur van ongeveer anderhalf uur.

In de Leeuwarder inrichting De Marwei moest de Mobiele Eenheid er aan te pas komen om vijftig gevangenen vanaf de luchtplaats naar hun cel te dirigeren. Ook in gevangenissen in Heerhugowaard en Dordrecht kwam het tot spontane acties van gedetineerden. Echte ongeregeldheden bleven uit.