In de Tweede Kamer gaan stemmen op voor verbeteringen in de grote opvanglocatie voor vluchtelingen Heumensoord.

De Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens stelden woensdag dat de noodopvang van de duizenden asielzoekers in het tentenkamp beter moet.

De ombudsman vindt dat in de toekomst moet worden voorkomen dat mensen in zulke grote aantallen in dergelijke accommodaties worden opgevangen.

Attje Kuiken van de PvdA noemt opvang als in Heumensoord "verre van ideaal". "Het gaat om een noodoplossing en ik hoop dat het spoedig niet meer nodig is. In de tussentijd moeten we vooral voor kwetsbare vluchtelingen goede bescherming garanderen." Kuiken gaat staatssecretaris Klaas Dijkhoff vragen welke verbeteringen er snel kunnen worden doorgevoerd.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds

Kleinere opvanglocaties

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind pleit voor meer en kleinere opvanglocaties in het hele land. "Bovendien moet er een vertrouwenspersoon komen, waar asielzoekers naar toe kunnen als zij bijvoorbeeld bedreigd of geïntimideerd worden. Homo's, christenen en andere kwetsbare groepen moeten zich veilig kunnen voelen."

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wil zelfs dat "staatssecretaris Dijkhoff snel een einde maakt aan alle megalocaties en inzet op kleinschalige opvang". Maar Voortman wil om te beginnen "meteen meer personeel voor toezicht, vertrouwenspersonen en tijdelijke safehouses voor bedreigde personen in de megalocaties".

Geweld

Mona Keijzer van het CDA maakt zich vooral zorgen over bedreiging en geweld "of het nu gaat om grotere of kleinere opvanglocaties". Dit mag mag nergens plaatsvinden, aldus het Kamerlid. "Wie zich schuldig maakt aan dergelijke strafbare feiten verliest wat het CDA betreft direct het recht op een verblijfsvergunning."

Malik Azmani van de VVD is niet zo onder de indruk van de kritiek: "Nederland doet wat mogelijk is. De grenzen van onze draagkracht zijn in zicht, dit is wat wij asielzoekers kunnen bieden. Omstandigheden die een stuk beter en veiliger zijn dan in hun land van herkomst. En beter dan op straat moeten slapen."

Locaties azc's