Studenten en docenten in het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen op verschillende manieren meer invloed binnen hun onderwijsinstelling. 

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met tal van wijzigingen die ze had ingediend op een plan van onderwijsminister Jet Bussemaker.

De minister wil de bestuurskracht verbeteren maar dat wetsvoorstel ging sommige partijen niet ver genoeg. Er volgden ruim dertig wijzigingsvoorstellen. De aangenomen wijzigingen zal Bussemaker nu in haar wetsvoorstel verwerken, waarna volgende week over de wet zelf wordt gestemd.

Studenten en docenten krijgen straks onder meer instemmingsrecht voor belangrijke onderdelen van de opleiding. Dat betekent dat zij via de opleidingscommissie mogen meepraten én beslissen over de onderwijs- en examenregeling. Op het mbo mag de medezeggenschapsraad meebeslissen over de begroting.

Medezeggenschap

Ook moet het bestuur van de onderwijsinstelling beter informatie verstrekken aan de medezeggenschapsraden en moet de medezeggenschap beter gefaciliteerd worden. Personeel wordt meer betrokken bij de benoeming van bestuurders.

Het voorstel van de ChristenUnie om het op het hbo mogelijk te maken dat een student in het bestuur komt werd ook aangenomen. D66 en PvdA wilden dat dit verplicht zou worden gesteld op hbo en universiteit, maar dat amendement haalde geen meerderheid. 

Studiepunten

Verder blijven studiepunten voortaan onbeperkt houdbaar, tenzij er echt sprake is van verouderde kennis. De SP had dit voorgesteld omdat sommige universiteiten de resultaten van tentamens na vier jaar laten aflopen. Zo wilden ze volgens de SP studenten opjagen om hun studie snel af te ronden.

De roep om meer inspraak voor docenten en studenten werd vorig jaar sterker toen studenten een tijd lang het Maagdenhuis in Amsterdam bezet hielden. Zij eisten meer invloed op de onderwijsinhoud van de Universiteit van Amsterdam. Ook falende ROC-bestuurders, zoals bij het ROC Amarantis en ROC Leiden, vroegen om een nieuwe aanpak van onderwijsbestuurders.

Met de wet versterking bestuurskracht wil Bussemaker het mogelijk maken om bestuurders te ontslaan. Ook moet er een openbare profielschets worden opgesteld voor nieuwe bestuurders en krijgen studenten en docenten het recht van advies bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder. 

Het zogenoemde instemmingsrecht voor studenten op de benoeming van bestuurders noemde de minister onverstandig, omdat de studenten geen verantwoording hoeven af te leggen in het geval dat het weer fout gaat. 

'Nog niet klaar'

Het Interstedelijk Overleg Studenten (ISO) ziet de wetsvoorstel zoals dat er nu ligt als "een stap vooruit". "Studenten worden nu eindelijk serieus genomen", zegt voorzitter Linde de Nie. Tegelijkertijd ziet zij nog kansen voor verbeteringen op het gebied van de benoeming van bestuurders en de kwaliteit van het onderwijs. Studenten kunnen daar, wat het ISO betreft, een nog belangrijkere rol in spelen.

Volgende week wordt er over de wet gestemd, maar daarna is het zaak dat de onderwijsinstellingen gaan leveren. De  Nie roept de scholen en universiteiten op om nieuwe regels en mogelijkheden zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. Het ISO kondigt aan de instellingen de komende jaren nauwlettend in de gaten te houden. "We zijn nog niet klaar", aldus De Nie.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is blij met de nieuwe regels. "De student krijgt meer over haar of zijn onderwijs te zeggen," aldus voorzitter Stefan Wirken.