AMSTERDAM - Vrijwel alle politieke partijen zullen door de moord op Pim Fortuyn bij de Tweede-Kamerverkiezingen extra stemmen kwijtraken aan de Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van Blauw Research en de Vrije Universiteit in Amsterdam onder een vaste groep van 535 respondenten. De onderzoekers voeren sinds februari tweewekelijks een peiling uit naar de invloed van de media op stemgedrag.

Afgelopen woensdag en donderdag zijn de respondenten voor het laatst ondervraagd. Daaruit komt naar voren dat de moord op Fortuyn voor verschuivingen in het stemgedrag van de kiezer zal zorgen. Van LPF-kiezers blijft bijna 70 procent de lijst trouw, zo meldt het Blauw Research-onderzoek. Zeventien procent van de LPF-stemmers is gaan twijfelen en een klein deel blijft op 15 mei thuis.

Volgens de onderzoekers zal de aanhang van de Lijst Pim Fortuyn wel stijgen na de aanslag omdat een groot aantal kiezers overstapt. Vooral D66, VVD en Leefbaar Nederland raken volgens de peiling stemmen kwijt aan de LPF.

Concrete cijfers over de winst en verlies van Kamerzetels durven Blauw Research en de Vrije Universiteit niet te geven omdat in hun geselecteerde groep de 'zwevende' kiezer ondervertegenwoordigd is. Wel geeft onderzoeker Vogelaar van Blauw Research aan dat de afgelopen maanden is gebleken dat zijn onderzoeksresultaten weinig afwijken van bijvoorbeeld opiniepeilingen van Nipo.

Uit Vogelaars meting van zaterdag blijkt ook dat 47 procent vindt dat behalve de schutter ook anderen indirect verantwoordelijk zijn voor de moord. Vooral de media en de politieke partijen die Fortuyn fel bestreden, treffen volgens deze groep blaam.

/DOSSIERFortuyn