Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil dat verscherpte regels rond het gebruik van de spellingcontrole voor leerlingen met dyslexie bij het centraal examen met een jaar worden uitgesteld.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft lopende het schooljaar besloten dat leerlingen tijdens hun eindexamen niet langer gebruik mogen maken van hulpmiddelen bij het eindexamen.

"Ik heb afgelopen weken gemerkt tot hoeveel vragen dit heeft geleid bij leerlingen en ouders, en terecht. Ik kan het mij heel goed voorstellen", zegt hij tegen NU.nl. "Ik zal het CvTE vragen dit besluit te heroverwegen."

Onrust

De laatste weken is er veel onrust ontstaan over het besluit van het College. Die voerde de maatregel in november vorig jaar in na het besluit van de Tweede Kamer om de spellingcheck voor leerlingen met dyslexie niet langer toe te staan bij de vakken Nederlands (voor leerlingen van de vmbo, havo en vwo) en Engels (vmbo).

Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen geoefend met de hulp van een spellingcontrole. Dekker snapt de zorgen die er leven.

"Ouders en leerlingen hebben een punt: dit is nieuw, dit komt hen rauw op het dak. Het lijkt mij goed als het CvTE in ieder geval het komende examenjaar daar nog eens goed naar gaat kijken en wellicht ook nog voor het examenjaar daarna."

'Te snel'

Hij erkent dat de wens van de Kamer "misschien wel te snel" is doorgevoerd door het College dat de regels rond de examens maakt.

"Als je iets verandert, moet dat goed afgewogen gebeuren en dat ook tijdig communiceren", aldus Dekker. "Als je lopende het examenjaar in november aangeeft dat de regels voor het examen in mei veranderen, dan is dat wel erg kort dag."

Tegelijkertijd snapt hij het besluit wel. "Je wilt dat wanneer iemand een bepaald cijfer voor Nederlands op zijn schooldiploma heeft staan, dat de school waar je daarna naartoe gaat precies weet waar het cijfer voor staat. Een spellingcontrole heeft invloed op het Nederlands dat je bij de scholieren wil toetsen." 

Forse toename

Dekker maakt zich zorgen om het aantal scholieren met een dyslexieverklaring. Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het aandeel leerlingen dat op basis van zo’n verklaring een aangepast examen mag doen de afgelopen jaren flink is gestegen van 1,6 procent in 2007 naar 10,5 procent in 2017.

"De groei baart mij zorgen. Het gemak waarmee sommige kinderen en ouders een dyslexieverklaring krijgen bij psychologen en orthopedagogen is iets waar we nog eens goed naar moeten kijken", aldus Dekker.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat orthopedagogen in de categorie beschermde beroepen plaatst. "Dat voorkomt dat mensen zomaar kunnen zeggen: ik ben orthopedagoog; hier heb je een verklaring. Die verklaring moet alleen beschikbaar zijn voor kinderen die het nodig hebben, en niet voor kinderen die harder hadden moeten leren. De goeden moeten niet onder de kwaden lijden."

Dat wil niet zeggen dat Dekker daarmee direct de relatie tussen de groei van het aantal verklaringen gevonden heeft. "We moeten in de gaten blijven houden of dat ook de verklaring is voor de groei van het aantal dyslexieverklaringen is, of dat er iets ander aan de hand is."

Tot die tijd roept hij de schooldirecteuren op om kritisch te zijn op verzoeken van leerlingen en ouders om een aangepast examen te doen. Het is uiteindelijk aan de directeur van de school om te besluiten of de leerling een examen met dyslexieregels mag maken.

"Als iemand nooit last heeft gehad van dyslexie en plotseling vlak voor zijn examen met een verklaring aan komt lopen, dan ga ik ervan uit dat een hoop directeuren daar scherp naar zullen kijken."

Het CvTE zal in de loop van volgende week reageren op het verzoek van Dekker. Hij heeft er vertrouwen in dat de regels voor dit schooljaar worden aangepast. "Het zal me verbazen als ze dat verzoek in de wind zullen slaan."