BRUSSEL - De Nederlandse melkkoeien hebben in het seizoen 2003/2004 gezamenlijk opnieuw te veel melk gegeven. Nederland moet daarom, net als Engeland, een heffing betalen aan de Europese Commissie.

Voor Nederland komt dit bedrag neer op 1 miljoen euro. Dit geld wordt via de zogeheten superheffing opgebracht door de boeren. Voor Engeland is dat 3,1 miljoen euro. Andere EU-landen hebben zich beter gehouden aan de melkquota, de maximumhoveeeheid melk die een land mag produceren. De Europese Unie heeft dergelijke quota om de melkproductie in te tomen. Anders zou een Europese melkoverschot ontstaan.

Nederland had in het voorgaande seizoen ook al meer melk geproduceerd dan afgesproken. Dat gebeurde samen met Italië.