AMSTERDAM - Het kabinet moet een handreiking doen naar de vakbeweging en de communicatie verbeteren. Fractieleider Bos van de PvdA deed deze oproep zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens Bos loopt het conflict tussen kabinet en de vakbeweging steeds verder uit de hand. Het land is hiermee niet gediend, zei de PvdA-leider.

De vakbeweging bracht zaterdag 200.000 betogers op de been om te demonstreren tegen de bezuinigingen van het kabinet. Vice-premier Zalm liet zaterdagavond weten dat het kabinet zijn plannen op het gebied van VUT en prepensioen niet terug zal draaien.

Bos pleit ervoor dat beide partijen rond de tafel gaan zitten "en bereid zijn eerder ingenomen standpunten te verlaten." De PvdA voorziet anders een periode van stakingen en arbeidsonrust.

Ouderdomsregelingen

Minister Brinkhorst van Economische Zaken, zette, ook in Buitenhof, namens het kabinet nog eens uiteen dat de ingrepen in de pensioenregelingen nodig zijn om de ouderdomsregelingen in de toekomst te behouden. Volgens hem is er langdurig over gediscussieerd met maatschappelijke organisaties. De Tweede Kamer heeft het kabinet uiteindelijk gesteund en daarmee zijn de plannen volgens de minister definitief geworden.

Fractievoorzitter Dittrich van D66 in de Tweede Kamer heeft inmiddels gepleit voor het aanstellen van een bemiddelaar. Deze persoon moet helpen de lucht te klaren tussen kabinet en vakbeweging. Volgens Dittrich is dat belangrijk, omdat beide partijen binnenkort over andere netelige onderwerpen als de jeugdwerkloosheid en arbeidstijden moeten gaan onderhandelen.