Het is dit jaar weer niet toegestaan om kievitseieren te zoeken en te rapen. De provincie heeft dinsdag besloten geen ontheffing te geven voor het 'ljipaaisykjen' in maart en begin april.

Vorig jaar was het ook niet toegestaan om kievitseieren te rapen. 

Het gaat niet goed met de kieviten in Friesland. Sinds 1996 is hun aantal ongeveer gehalveerd en hun leefgebied wordt steeds kleiner. Dat komt door intensieve landbouw. De provincie wil er met vogelwachten voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat met de kieviten.

Over een paar jaar komt er een nieuw onderzoek om te kijken of het dan beter gaat met de kievit en mensen de eieren weer kunnen rapen.

Alleen het zoeken naar kievitseieren, zonder te rapen, mag nog wel. Friesland stelt voor dat de commissaris van de Koning naar het eerste ei komt, in plaats van andersom. Dan kan het gevonden ei in het nest blijven liggen.

Toestemming

Friesland had eerder wel toestemming gegeven voor de jacht op het eerste kievitsei. Maar de provincie werd teruggefloten door de Raad van State.

De hoogste bestuursrechter vond dat Friesland eerst moest laten uitzoeken of de kievit nog "in een gunstige staat van instandhouding" zit. Dat is niet het geval, bleek vorige maand uit het onderzoek.

De kievit is een beschermde vogel. Het is daarom verboden om de eieren weg te halen, maar Friesland mag een ontheffing geven. In de provincie mochten alleen vogelwachten kievitseieren rapen en niet meer dan vijftien stuks per persoon per seizoen. Het maximale aantal eieren was vastgesteld op 6.307 in 2013 en 5.939 in 2014.