ROTTERDAM - Pim Fortuyn was geen rechts-extremist. Dat benadrukte zijn jongste broer, Simon, tijdens de uitvaartmis voor de vermoorde politicus vrijdag.

Elke keer dat Fortuyn als rechts-extremist werd betiteld, "draaide mijn maag om", zei zijn broer. "Het was jouw achilleshiel, en ook die van ons."

Volgens Simon Fortuyn was 'onze Pim' bevlogen, soms een driftkikker, charmant, hij had een hard oordeel, maar was hij menselijk en sociaal. "Pim, jij gaat niet de geschiedenis in als voetnoot, maar als voetstuk", zei Simon verder namens Pims vriend Jan en zijn butler Herman.

Mis

Bisschop Van Luyn van Rotterdam heeft tijdens de uitvaartmis voor Pim Fortuyn gebeden dat God "onze broeder" zal bevrijden van al zijn zonden. "En laat hem om zijn geloof in Christus' verrijzenis, eens in heerlijkheid verrijzen, en altijd bij U zijn", bad de bisschop.

De sobere en besloten requiemmis had een klassieke uitvaartliturgie, die Van Luyn en de familie van Fortuyn in nauw overleg hebben vastgesteld.

Applaus en liederen

Na afloop van de eucharistieviering voor Pim Fortuyn hebben zich buiten de Rotterdamse Laurentius en Elisabeth-kathedraal een kleine duizend mensen verzameld.

Zij scanderen de naam van Fortuyn en zingen liederen als 'You'll never walk alone'. Er is continu applaus voor de vermoorde lijsttrekker, nadat aanvankelijk een minuut stilte in acht werd genomen. De sfeer is niet grimmig, maar uit voorzorg zijn er wel extra agenten.