BRUSSEL - Turkije heeft flinke vooruitgang geboekt bij het doorvoeren van hervormingen om zich aan te passen aan de EU, maar vooral op het gebied van de mensenrechten is nog niet alles in orde. Dat staat in een uitgelekte conceptversie van een voortgangsrapport van de Europese Commissie, dat woensdag moet worden aangenomen.

In het stuk wordt melding gemaakt van martelingen. "Heel wat gevallen van marteling blijven bestaan en aanvullende inspanningen zijn nodig om die praktijken uit te roeien'', aldus het rapport. Anderzijds staat te lezen dat Turkije een "substantiële convergentie naar de Europese democratische standaarden'' heeft doorgevoerd op tal van terreinen in de afgelopen jaren.

Het document is niet het cruciale stuk waarin staat welk advies de Commissie geeft aan de Europese regeringsleiders. Eerder heeft eurocommissaris Verheugen (Uitbreiding) gezegd dat er "verder geen grote obstakels meer op tafel liggen''.

De verwachting in Brussel is dat hij voorstelt om de onderhandelingen met Turkije over lidmaatschap van de EU te beginnen. Onduidelijk is of hij daar voorwaarden aan verbindt. De regeringsleiders van de EU hebben het laatste woord. Zij beslissen in december.