DEN HAAG - Marokkaanse AOW'ers en WAO'ers die vanuit Nederland zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst blijven verzekerd via het ziekenfonds. Dat geldt ook voor Nederlanders die zich in Marokko hebben gevestigd en voor personen met een nabestaandenuitkering.

Nederland en Marokko hebben dat afgesproken in een herziening van hun sociale-zekerheidsverdrag, die op 1 november in werking treedt. Uitkeringsgerechtigden die emigreren blijven alleen bij het ziekenfonds verzekerd als Nederland dat met dat land heeft geregeld.

In Marokko wonen ongeveer 6000 personen met een AOW-uitkering, 1750 met een WAO-uitkering en ruim 1100 met een nabestaandenuitkering.