AMSTERDAM - Vice-premier Borst vindt dat de verkiezingscampagne na de begrafenis van Fortuyn op een "rustige manier" moet worden hervat. De D66-minister acht het staken van de campagne in strijd met de voorlichting die de partijen in de aanloop voor de verkiezingen moeten verstrekken.

Wel hebben de politieke partijen besloten de verkiezingsavond op 15 mei aan te passen. De muzikale omlijsting is geschrapt, en de bijeenkomsten waar lijsttrekkers aanwezig zijn zullen uit veiligheidsoverwegingen waarschijnlijk grotendeels besloten zijn.

Campagnestop onder druk

De campagnestop, die de politieke partijen maandag hebben ingesteld na de moord op Pim Fortuyn, komt steeds meer onder druk te staan. D66 pleit al enkele dagen voor het hervatten van een 'sobere' campagne, zonder zware politieke uitspraken.

SP

SP-lijsttrekker Marijnissen heeft Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven gevraagd de lijsttrekkers bijeen te roepen om de gemaakte afspraak tegen het licht te houden, hetgeen hij woensdagavond op tv bekendmaakte.

De drie grote partijen en GroenLinks houden de boot vooralsnog af, onder het motto 'afspraak is afspraak'. "Ik word niet vrolijk van de actie van Marijnissen", zegt de woordvoerder van CDA-leider Balkenende.

Ook voor de PvdA blijft de campagnestop gehandhaafd. Maar de woordvoerster van lijsttrekker Melkert hield donderdag wel de mogelijkheid open dat het door de SP gevraagde overleg "misschien ergens toe leidt".

Interviews

Volgens de woordvoerster van D66-leider De Graaf is er sprake van verwarring over het begrip campagnestop. "Dat is niet hetzelfde als mediastilte. We hebben niet afgesproken dat we op geen enkele manier meer in de media mogen verschijnen. Bovendien beginnen steeds meer media te bellen met verzoeken om interviews."

Dinsdag ontstond er al wrevel, vooral bij het CDA, toen lijstrekker Veling van de ChristenUnie ondanks de campagnestop in het programma van Andries Knevel verscheen. Marijnissen maakt donderdagavond zijn opwachting bij Barend en Van Dorp.

Woensdag zijn er pogingen ondernomen om de campagneleiders bijeen te brengen om aan het begrip campagnestop nadere invulling te geven. Dat is echter niet gelukt omdat de Lijst Pim Fortuyn pas wil overleggen na de begrafenis van haar vermoorde lijsttrekker.

LPF

In sommige partijen heerst er ongenoegen over het feit dat de leden van de LPF wel geregeld voor de camera's verschijnen. Hoewel ze dan formeel geen campagne voeren, krijgen ze zo wel publiciteit. Een ingewijde voorspelt dan ook dat de campagnestop niet lang meer stand zal houden. "Vanaf zaterdag verschijnt iedereen weer gewoon op tv."

/VERKIEZINGENVerkiezingscampagnes zijn gestopt na aanslag