LONDEN - Regeringen van westerse landen houden te weinig rekening met de stijgende levensverwachting van hun burgers. Die levensverwachting zal de komende jaren blijven stijgen. Dit blijkt uit een publicatie in het blad Science, zo meldt de Britse krant The Guardian op vrijdag.
Science

Britse en Duitse wetenschappers schrijven in Science dat het idee dat er een grens zit aan de levenverwachting van mensen in westerse landen niet juist is. Regeringen zouden te lang zijn geadviseerd door onderzoekers die dat standpunt wel innamen.

Hierdoor zijn onvoldoende aanpassingen gemaakt in onder meer het pensioenstelsel, gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

Volgens de onderzoekers, James Vaupel van het Max Planck instituut in Rostock en Jim Oeppen uit Cambridge, bedraagt de levensverwachting van vrouwen in de Verenigde Staten in 2070 al 101 jaar. Officiële instanties houden rekeninng met een levenverwachting van slechts 83,9 jaar.

Verder zou ieder meisje dat dit jaar wordt geboren in Frankrijk of Japan, de twee landen met de hoogste levenverwachting, al 50 procent kans hebben om 100 te worden.

Vaupel en Oeppen pleiten voor een drastische aanpassing van de officiële levensverwachtingcijfers en de daarbij horende sociale kwesties. Zo zou waarschijnlijk de pensioengerechtigde leeftijd en het pensioenstelsel moeten worden veranderd.