DEN HAAG - Tweederde van de overvallen die in Nederland in 2001 zijn gepleegd is niet opgelost. Vorig jaar daalde het aantal overvallenmet 8 procent gedaald van 2793 naar 2567. Van die overvallen werd ruim 30 procent opgelost. Het aantal aangehouden daders steeg van in 2000 naar 1432 in 2001.

Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Overvallen Registratie Systeem (LORS). Het LORS verwacht dat het oplossingspercentage verder zal stijgen, omdat een aantal onderzoeken nog loopt.

De daling van het aantal overvallen tekent zich vooral af bij winkels (925 naar 840), benzinestations (214 naar 165), supermarkten (215 naar 168) en maaltijdbezorgers (232 naar 168). Daarnaast daalde het aantal overvallen op woningen in combinatie met een bedrijf (95 naar 77) en postkantoren (23 naar 19).

In 2001 mislukte 18 procent van de overvallen, evenveel als in 2000. Een lichte stijging van het aantal overvallen, is te zien in de sectoren Medische- en Zorginstellingen (twaalf naar vijftien), overheidsinstellingen (twee naar vier) en particuliere woningen (376 naar 392).

Het aantal overvallen op particuliere waardetransporten bleef gelijk (158), op het beroepsmatig waardetransport was er een stijging te zien (zes naar vijftien). Er werden meer juweliers overvallen; van 42 naar 46. Het aantal bankovervallen bleef nagegoeg gelijk (39 naar 38). In 1999 werd nog keer een bank overvallen.

Vuurwapens

Er raakten iets minder mensen gewond bij overvallen (345 naar ), van wie zestien daders. Er vielen twaalf dodelijke slachtoffers, tegen acht in 2000 (tien slachtoffers en twee daders). Bij de gewapende overvallen werden vooral vuistvuurwapens en messen gebruikt. Het aantal waargenomen wapens is in 2001 iets afgenomen (3260 naar 2950).

"Een verklaring voor de daling van het aantal overvallen is op grond van een harde analyse niet te geven", aldus een woordvoerder van het LORS. Volgens de politie is de daling vooral veroorzaakt door de verhoogde aandacht voor overvallen en meer preventieve maatregelen in het bedrijfsleven.