Commissaris van de Koning wil zelf kievitsei controleren

De Friese commissaris van de Koning wil zelf in het veld het eerste gevonden Friese kievitsei van het jaar gaan controleren. Hij hoopt hiermee de traditie van het rapen te kunnen handhaven.

Dat liet hij volgens Omroep Friesland vrijdag weten in zijn nieuwjaarstoespraak.

Kievitseieren rapen is een oude Friese traditie die al jaren onder vuur ligt. Het eerste ei dat wordt gevonden wordt traditiegetrouw aan de Commissaris van de Koning(in) aangeboden. Deze beloont de vinder met een beeldje van een kievit.

Commissaris John Jorritsma wil onder geen beding dat de Friese traditie verloren gaat door een verbod op het meenemen van de eieren, zoals de Raad van State in 2015 besloot. Wanneer hij als gezagsdrager de controle uitvoert, kan het ei in het nest blijven liggen. Het is nog niet duidelijk hoe de 'winnaar' de vondst van het eerste ei moet melden.

"Op die manier houden we de aandacht voor het 'fjildgefoel' én de zorg voor deze bijzondere vogel in stand", stelde Jorritsma. "De nazorg kan daarna gewoon doorgaan, in het belang van de weidevogels."

Vrijstelling

Het rapen van kievitseieren is op Europees niveau verboden. Voor Friesland gold een vrijstelling van deze regel vanwege cultuurhistorische gronden, mits het aantal eieren dat wordt geraapt beperkt zou blijven. De Raad van State hief echter deze begin 2015 op omdat de kievitenpopulatie door de traditie werd bedreigd. Deze was in twintig jaar tijd bijna gehalveerd, mede door het rapen.

De provincie zou met nieuwe voorstellen moeten komen om het rapen toch in stand te houden zonder de kievitpopulatie aan te tasten. De uitspraak van de Raad van State volgde op een zaak die de Faunabescherming had aangespannen.

Voorstanders van het rapen stellen dat het goed is voor kieviten om een tweede legsel te produceren. Dit zou de kwaliteit van de keiviten ten goede komen.

Tip de redactie