DEN HAAG - Minister Donner van Justitie heeft woensdag een voorstel van de Groep Wilders om criminelen die driemaal in de fout gaan tot levenslang te veroordelen, hartgrondig afgewezen. Uitvoering zou het hele strafrechtssysteem met al zijn nuances ernstig aantasten.

Bovendien zouden er minstens 75.000 cellen bij moeten, wat financieel volstrekt onhaalbaar en onverantwoord is. Dat schrijft Donner in een brief aan de Tweede Kamer als aanvulling op de uitleg van minister Zalm tijdens de beschouwingen in de Tweede Kamer.

Veelplegers

De bewindsman wijst erop dat rechter een forse strafverzwaring kan opleggen, als de verdachte al eerder in de fout is gegaan. Ook de veelplegers, die veelal kleinere delicten plegen, worden vanaf 1 oktober harder aangepakt. Zij kunnen twee jaar aaneengesloten worden opgesloten.

Donner baseert de extreme celcapaciteit die nodig zou zijn, op een eerder rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van zijn ministerie (WODC). Hieruit blijkt dat alleen al over een periode van vijf jaar ongeveer 75.000 delinquenten ten minste drie keer met justitie in aanraking zijn geweest.

Levenslang

In het voorstel van Wilders zouden deze 75.000 mensen allemaal tot levenslang worden veroordeeld, ongeacht wat ze gedaan hebben, en al die tijd cellen bezetten. Als levenslang alleen zou worden opgelegd bij daders die in vijf jaar tijd meer dan tien keer zijn veroordeeld, gaat het nog steeds om 6000 personen en net zoveel celplaatsen.

Zelfs bij een sober regime zal dat alleen al 372 miljoen euro per jaar kosten. Levenslange opsluiting voor drie misdrijven binnen vijf jaar komt neer op 4,5 miljard euro aan kosten voor cellen.

Vals beeld

Wilders noemde woensdagavond tijdens de algemene beschouwingen de brief van Donner "een raar verhaal" dat "een vals beeld" geeft. Hij diende een motie in, maar die kreeg alleen steun van de LPF.