DEN HAAG - Het CDA en minister Hoogervorst van Volksgezondheid voeren een politieke strijd over de no-claimregeling voor ziekenfondspatiënten. Het lijkt erop dat die volgend jaar niet bang hoeven te zijn dat ze zelf een deel moeten betalen, als ze naar de huisarts gaan.

Het plan van Hoogervorst om op 1 januari 2005 een kwart van die kosten af te trekken van de no-claimteruggave, stuit op erg veel praktische bezwaren.

Probleem

Als de maatregel niet doorgaat, zit de minister met een gat van 80 miljoen euro in zijn begroting voor 2005. Het CDA vindt dat Hoogervorst dat probleem moet oplossen. De bewindsman wacht op een voorstel van de christen-democaten. Wat hem betreft gaat het plan gewoon door, herhaalde hij woensdag nog eens.

Hij heeft het College Tarieven Gezondheidszorg gevraagd om een haalbaarheidstoets. Die wordt formeel donderdag bekendgemaakt. Maar het ministerie heeft eerder al te horen gekregen dat invoering van de regeling ondanks de praktische bezwaren van de zorgverzekeraars en het principiële protest van de huisartsen op 1 januari 2005 wel mogelijk is. Alleen moet dan wel op korte termijn een besluit worden genomen.

Principieel

Ook het CDA is principieel tegen het voorstel om met de no-claimregeling een drempel voor huisartsenbezoek op te werpen. De linkse oppositiepartijen wijzen de hele no-claim af, dus heeft het CDA een meerderheid achter zich staan. Coalitiegenoten VVD en D66 twijfelen nog. Zij staan achter het plan van minister Hoogervorst, maar willen huisartsen en zorgverzekeraars niet met onuitvoerbare regelingen opschepen.

Hoewel Hoogervorst achter zijn plan blijft staan, werken ambtenaren achter de schermen wel degelijk aan alternatieve oplossingen, melden ingewijden. Zo zouden de kosten voor de huisartsen in de avonduren, het weekeinde of de nacht niet voor een kwart, maar voor de volle 100 procent in mindering gebracht kunnen worden op de no-claimteruggave. Volgens minister Hoogervorst is niet duidelijk of hiermee het 'gat' van 80 miljoen euro gedekt kan worden.

'Gemaksredenen'

Het voordeel zou zijn dat hiermee het 'oneigenlijk' gebruik zou afnemen en minder mensen om 'gemaksredenen' 's avonds of in het weekend naar de huisartsenpost gaan met klachten die best kunnen wachten op de 'gewone' uren van de huisartsen. Hoewel huisartsenposten ook onder huisartsenzorg vallen, is de kans groot dat het CDA met het voorstel akkoord gaat.

Een andere mogelijkheid is het op een later tijdstip in 2005 invoeren van de no-claimregeling voor de huisartsen, zoals voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland suggereerde.

Ingewikkeld

Maar volgens de minister is dat te ingewikkeld, omdat dan de ziekenfondspremies halverwege het jaar moeten worden aangepast. Ook het verhogen van het no-claimbedrag, dat nu 250 euro bedraagt, lijkt geen haalbare kaart. Dat zou op nog meer politiek verzet kunnen rekenen, omdat de verzekerden dat bedrag eerst via de premies moeten betalen.
Volgende week vergadert de Tweede Kamer over de kwestie.