DEN HAAG - Nederlandse militairen van het Iraakse detachement SFIR3 zijn voorafgaand aan hun uitzending per sms bedreigd om te voorkomen dat zij aan de vredesoperatie zouden deelnemen. De vakbond AFMP stelt onder de eigen leden een onderzoek in naar de ernst en omvang van de bedreigingen, zei voorzitter Van den Burg woensdag.

Van den Burg had pas onlangs lucht gekregen van het bestaan van de dreigementen. Defensie spreekt tegen dat er sprake is van een omvangrijk probleem.

Meldingen

Defensie krijgt al jaren enkele malen per jaar meldingen binnen van dreigementen per sms, e-mail, telefoon of post, aldus een woordvoerster. Alle meldingen worden serieus genomen en door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) onderzocht.

Het gaat om berichten die militairen in de uitzendgebieden krijgen en om berichten die bij het thuisfront binnenkomen. Volgens de MIVD is er geen sprake van een toename van het aantal bedreigingen of van een trend sinds Nederland in Irak actief is, aldus Defensie.

Veiligheidsaspecten

De woordvoerster kon echter niet zeggen of de MIVD in al die jaren al eens iemand in de kraag had gevat. Wel wordt er in de voorbereiding veel nadruk gelegd op persoonlijke veiligheidsaspecten. Militairen moeten bijvoorbeeld voorzichting omgaan met het sturen van e-mail en het bellen van de achterban en zeker geen enveloppen met adressen in een vuilnisbak stoppen.

Van den Burg neemt de zaak ernstig op. "Als het al jaren speelt, dan is het toch vreemd dat ik daar nooit iets van gehoord heb. Het uiten van bedreigingen is een strafbaar feit. Militairen moeten daar officieel aangifte van kunnen doen", meent hij.