DEN HAAG - Vice-premier Zalm heeft zich woensdagmiddag in hoofdlijnen positief uitgelaten over de motie van de regeringsfracties, waarin voorgesteld wordt de miljoennenota 2005 voor 1,1 miljard euro te wijzigen.

Zalm had tijdens de algemene beschouwingen wel wat kritiek, maar zei ook dat de coalitieplannen het draagvlak voor de kabinetsvoornemens zullen verhogen. Dat komt omdat ze de scherpste kantjes van de kabinetsingrepen in onder meer VUT en prepensioen afhalen.

Financiële dekking

Wel heeft het kabinet moeite met een paar onderdelen van de financiële dekking van de motie. CDA, VVD en D66 willen dat de ministeries van VROM en Onderwijs efficiënter gaan werken.

Dat moet 30 miljoen euro opleveren. Volgens Zalm zou dat kunnen betekenen dat er ontslagen moeten vallen. Iets soortgelijks geldt volgens Zalm voor het coalitievoorstel om 20 miljoen euro op de overheidsvoorlichting te besparen.

Milieuvriendelijk

Verder betitelde Zalm het coalitieplan als iets minder milieuvriendelijk dan het kabinetsvoorstel. Het alternatieve voorstel voorziet onder meer in een lagere energiebelasting voor bedrijven en minder fiscale aftrek voor ondernemingen die milieuvriendelijk investeren.

Vooral met dat laatste punt zit het kabinet in zijn maag, maakte Zalm duidelijk. Anderzijds opperde hij dat door de lagere energiebelasting ook minder compensatie voor bedrijven nodig is. Daardoor zou 40 miljoen extra bespaard kunnen worden.

Gouden handdruk

Zalm verzet zich niet tegen het coalitievoorstel om de gouden handdruk in stand te houden. Het kabinet wil die in mindering brengen op de WW-uitkering. Maar volgens CDA, VVD en D66 zou iemand die in de WW belandt nog maximaal een nettojaarsalaris moeten kunnen meekrijgen. Volgens Zalm moet de hoogte van de vergoeding dan wel samenhangen met het aantal gewerkte jaren.

Zalm prees woensdag de oppositiepartijen dat ze met tegenbegrotingen zijn gekomen, maar inhoudelijk ziet de vice-premier weinig in hun voorstellen. Volgens Zalm zijn die vooral gericht op successen op de korte termijn en bevatten ze te weinig prikkels voor mensen om aan de slag te gaan.

Kritiek

Zalm had verder kritiek op voorstellen van PvdA en GroenLinks om de hogere inkomens minder fiscale aftrek van pensioenpremies toe te staan. Volgens Zalm worden daarmee niet alleen echte topinkomens, maar ook "hoofdverpleegkundigen en directeuren van basisscholen" benadeeld.