DEN HAAG - Vice-premier Zalm vindt dat FNV-voorzitter De Waal te ver is gegaan door bewindslieden af te schilderen als 'oplichter' en 'leugenaar'. Zalm vindt dergelijke termen getuigen van "gebrek aan respect". De vice-premier zei dat woensdag tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, waar hij de zieke premier Balkenende vervangt.

De huidige vakbondsleiding vormt volgens Zalm overigens geen obstakel voor het mogelijk vlottrekken van het overleg met sociale partners, zoals CDA-fractievoorzitter Verhagen eerder suggereerde. "Bij mij is De Waal elke dag welkom", zei Zalm.

Verdienen

"Dit kabinet moet het respect eerst verdienen", reageerde De Waal. "De minister van Sociale Zaken komt zijn afspraken niet na." Hij doelde op een afspraak over de WAO.

Volgens De Waal zou het kabinet een unaniem advies van de Sociaal Economische Raad (SER) vorig jaar over de WAO overnemen. Zalm ontkende woensdag dat er een afspraak lag. "De wetgeving wordt hier gemaakt en niet bij de SER."

Dat SER-advies kwam er overigens wel, maar het kabinet bracht er veranderingen in aan. De Waal denkt er niet over zijn woorden af te zwakken. "De achterban zegt nog veel ergere dingen."

Tegeltjeswijsheden

Zalm bracht de verhoudingen met FNV-voorzitter De Waal ter sprake bij zijn behandeling van het thema 'normen en waarden'. Hij ontkende dat hij hierover eerder de denigrerende term 'tegeltjeswijsheden' heeft gebezigd.

Zalm gaf toe dat hij die kwalificatie heeft gebruikt tijdens het debat over de regeringsverklaring van het eerste kabinet-Balkenende, toen hij fractievoorzitter van de VVD was.

Slogans

"Maar dat ging niet over normen en waarden, maar over het grote aantal slogans in die regeringsverklaring", aldus Zalm woensdag. "De tegeltjesassociatie moet u eerder in de literaire hoek plaatsen. Ze heeft niets te maken met mijn normloze of waardeloze karakter."