DEN HAAG - De hervormingen die het kabinet wil doorvoeren in zorg en sociale zekerheid vragen offers van veel burgers, maar ze zijn wel noodzakelijk om ook in de toekomst de solidariteit in de samenleving veilig te stellen. Dat betoogde vice-premier Zalm woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer.

Zalm gaf aan te beseffen dat de maatregelen pijnlijk kunnen zijn. "De nadelen zijn direct zichtbaar, de voordelen pas op de langere termijn."

Protest

De vice-premier, die de zieke premier Balkenende vervangt, maakte duidelijk dat het maatschappelijke protest het kabinet niet is ontgaan. Maar het is overtuigd van de noodzaak van onder meer grotere arbeidsparticipatie en beheersing van de kosten in de zorg en zet daarom door. "Niet omdat we autistisch zijn, of omdat we niet luisteren."

Draagvlak

Het kabinet probeert steeds zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor zijn beleid. Zalm zei te betreuren dat er momenteel geen overleg meer is met de vakbeweging en dat die gekozen heeft voor protestacties. "Mensen mogen opkomen voor hun eigen belang, zolang ze dat van anderen maar niet schaden."

Volgens Zalm zijn de harde kabinetsmaatregelen, gericht op vergroting van het arbeidsaanbod, niet verkeerd getimed, ook al is er op dit moment nog veel werkloosheid. "We staan op een keerpunt. Het is tijd om ons voor te bereiden op de economische opgang."

Het kabinet wil dat ouderen langer blijven werken, maar het is er niet op uit om de pensioenleeftijd te verhogen, zei Zalm. Volgens hem is het "onzin" om te praten over een hogere AOW-leeftijd terwijl er nog zo'n grote groep onder de 65 is die niet werkt.