AMSTERDAM - De tegenbegroting die het CDA samen met VVD en D66 dinsdag tijdens de Algemene Beschouwingen presenteerde klopt niet volgens PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos. "Als wij dat voorgesteld zouden hebben, dan hadden ze ons alle hoeken van het gebouw laten zien", regeerde Bos tijdens de schorsing van het debat. Hij noemt de plannen van de regeringsfracties 'slecht voor de economie'.

Volgens Bos zal het financieringstekort door de plannen stijgen en zal de belasting erdoor worden verhoogd. Maxime Verhagen (fractievoorzitter CDA) diende het voorstel dinsdag in tijdens zijn spreektijd. Fractievoorzitter Femke Halsema (GroenLinks) pleitte voor een doorberekening door het Centraal Planbureau. Verhagen ging hiermee akkoord.

Onderwijs

De plannen betekenen grote wijzigingen in de begroting van het kabinet. Vooral het onderwijs zal worden ontzien, volgens deze alternatieve plannen. Er wordt niet gekort op het onderwijsachterstandenbeleid. Het collegegeld wordt niet verhoogd. Verder mogen mensen die in 2006 55 jaar worden ook nog gebruik maken van het prepensioen. Dit in tegenstelling tot de kabinetsbegroting waar die leeftijd op 57 jaar ligt. Verder worden de posten Cultuur, Jeugdzorg en Veiligheid ontzien.

Het grijze kenteken, dat het kabinet wil afschaffen, mag van fractievoorzitters Verhagen, Jozias van Aartsen (VVD) en Boris Dittrich (D66) blijven. Het kenteken houdt een fiscaal voordeel, maar levert ook geld op in de alternatieve begroting. 'Onbedoeld gebruik' wordt namelijk tegengegaan, stellen zij. De regeringsfracties willen ook bezuinigen op de bureaucratie van de overheidsorganen. Ze noemen de ministeries van Volkshuisvesting en Onderwijs. Maar ook op aanbestedingen, adviesraden en de overheidsvoorlichting kan worden gekort, denken zij.